year

TOP 5: 1994

Po dlhšej odmlke sa opäť prihováram. Dnes to všetko zanedbané napravím a my si pozrieme TOP 5 hier z roku 1994.  Rok 1994 bol známy viacerými udalosťami a prirovnaniami. Začnem napríklad tým, že Nintendo nazvalo tento rok, “rokom kártridžov” (dobrá blbosť :-D) .…